poticajna okolina za cjelovit razvoj

Vrste programa

Educarena svojim malenim sportašima nudi programe u dvorani, odnosno bazenu, te kombinaciju dvoranskih, bazenskih i posebnih razvojno edukativnih sadržaja. Izbor programa ovisi o preferencijama roditelja i njihovih mališana te dobi i razvojnim karakteristikama budućih malenih sportaša.

 

Pratimo razvoj i napredak

Tijekom programa voditelji sustavno prate razvoj i napredak djeteta.

Sustavno praćenje napretka djeteta obuhvaća:

 • inicijalno testiranje s ciljem upisa djeteta u odgovarajući stupanj i grupu djece sličnih razvojnih karakteristika

 • kontinuirano praćenje djeteta tijekom programa s ciljem utvrđivanja eventualne potrebe za pojačanim individualnim radom kako bi dijete u potpunosti savladalo program

 • završno testiranje na kraju svakog stupnja

 

Educarena posebnu pažnju posvećuje suradnji i komunikaciji s roditeljima. Kontinuirana suradnja voditelja programa i roditelja neophodna je za poticanje djetetova razvoja. Uz pismene izvještaje o razvoju djeteta nakon svakog završenog stupnja, voditelji prema potrebi ili na zamolbu roditelja organiziraju i individualne konzultacije.

Individualizirano praćenje djeteta omogućuje kvalitetno savjetovanje o djetetovu nastavku bavljenja sportskim aktivnostima i u školskoj dobi.

Male grupe za velike rezultate

Programi Educarene provode se u malim skupinama. U njima može biti optimalno 9 polaznika. Svaku skupinu vodi stručni tim, u kojem ovisno o vrsti programa mogu biti kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Upravo je takav stručni tim iznimno važan kako bi se kvalitetno prepoznao, pratio i poticao razvoj individualnih sposobnosti svakog djeteta. U grupe se upisuju djeca slična po dobi i sposobnostima.

 

Motivacija i nagrade

Motivacija djece kroz program bogat igrom i zabavnim aktivnostima neizostavan je dio kvalitetnog pedagoškog pristupa prema malim sportašima koji se njeguje u Educareni.

Na kraju svakog završenog stupnja najmlađi polaznici programa Educarene dobivaju razvojnu mapu sa samostalno izrađenim radovima i fotografijama, a stariji sportaši sportsku medalju, diplomu i maleni poklon. Nezaboravna je to uspomena na sportsko djetinjstvo.

 

Veliko finale

Sportska godina za polaznike Male sportske akademije 4-5-6 završava Sportskim igrama Educarene s mnogo sportskih aktivnosti, natjecanja i igara na otvorenom te dodjelom završnih nagrada. Polaznici Škole plivanja uživaju u velikom tulumu na bazenu.

M  A  L  A    S. P  O  R  T  S  K  A     A  K  A  D  E  M  I  J  A

važan je svaki korak

O B A V I J E S T

U tijeku je premještanje svih educarena programa na novu lokaciju: Remetski kamenjak 10. Sport za djecu do 3g na novoj lokaciji započinje u travnju 2021., a bazenski programi tijekom lipnja 2021. Za sve dodatne informacije molimo pišite nam na info@educarena.com

Zahvaljujemo vam na razumijevanju !

O nama

Educarena sportski centar za djecu je centar specijaliziran za razvoj i provođenje sportskih programa za djecu od dojenačke do školske dobi. Prostor je opremljen vrhunskom dječjom sportskom opremom, sportskom dvoranom te posebnim bazenom za rano savladavanje plivačkih vještina uz najviše sigurnosne i higijenske standarde.

 

Programe Educarene provode stručni timovi u kojima su kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Upravo je takav stručni tim iznimno važan kako bi se kvalitetno prepoznao, pratio i poticao razvoj individualnih sposobnosti svakog djeteta. Stručni tim Educarene ciljeve postavljene programom ostvaruje na način prilagođen dobi djeteta – kroz mnogobrojne i raznolike igre i vježbe.

 

Programe Educarene odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 UKRATKO:

 • Kvalitetni programi

 • Izvrstan stručni tim

 • Odlično opremljen prostor specijaliziran za djecu

 • Male grupe i individualizirani pristup djetetu

 • Dokumentirano praćenje razvoja djeteta

 • Visok standard brige o sigurnosti i higijeni

DSC_0956
DSC_1104
DSC_0303
DSC_0387
IMG_5547
DSC_0297
P1040984
IMG_0596

Vježbanje od najranije dobi

 

Razvoj je kontinuirani proces koji se u prvim godinama dojenčetova/djetetova života odvija nezaustavljivom brzinom. Pravilni, pravovremeni i kvalitetni poticaji iz okoline bit će odlučujući u stvaranju zdrave i snažne osobnosti vašeg djeteta. U tom kontekstu, upravo je tjelesna aktivnost od neprocjenjive važnosti za pravilan i sveobuhvatan psihofizički rast i razvoj. Ista čini osnovnu biološku potrebu svakog čovjeka od ranog djetinjstva. Ukoliko ta osnovna potreba za kretanjem nije zadovoljena, s posebnim naglaskom na razdoblje predškolstva, izvjesne su devijacije i abnormalnosti u antropološkom statusu čovjeka. Tjelesna aktivnost tako je izravno odgovorna za zdravlje i cjelokupni psihosomatski status svakog pojedinca od najranijih predškolskih dana...

...pročitaj cijeli članak

od prvih koraka...

 

Mala sportska akademija 0123

 

Educarena 0-1-2-3 je sportskorazvojni program namijenjen djeci od 4 mjeseca do 3 godine. Jedinstven program, osmišljen prema suvremenim dostignućima u odgoju i obrazovanju djetetu kroz mnogobrojne aktivnosti u dvorani i na bazenu dodjeljuje ulogu aktivnog istraživača bogate i poticajne okoline.

 

Kroz šest stupnjeva programa Educarenin stručni tim stvara okruženje koje strukturom i namjenom potiče na istraživanje, inicijativu i kreativnost. Raznovrsne aktivnosti u kojima djeca aktivno sudjeluju koristeći sva svoja osjetila izvrstan su poticaj motoričkom, kognitivnom, kreativnom te socijalno-emocionalnom razvoju.

U stručnim su timovima kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Uz njihov nadzor i u suradnji s roditeljima najmlađa djeca upoznaju se s mnogobrojnim i raznolikim pojavama iz okoline, a spoznaje o njima brižno pohranjuju u za to predviđene centre u mozgu. Zdrav je to temelj za daljnje učenje i razvoj.

 

Dva osnovna cilja Male sportske akademije 0-1-2-3:

 • Zadovoljiti osnovne biološke potrebe djeteta za kretanjem te potrebe za igrom, zabavom, slobodom, pripadanjem, sigurnošću, moći te učenjem.

 • Osigurati djetetu raznoliko, veselo i poticajno okruženje koje će stvoriti tjelesne, kognitivne i socijalnoemocionalne temelje za daljnji uspješan rast i razvoj. Upravo će to imati dalekosežan utjecaj na poboljšanje kvalitete djetetova života u cjelini.

 

Sve aktivnosti obuhvaćene programom u skladu su s djetetovim razvojnim karakteristikama te u službi zadovoljavanja njegovih želja i interesa te održavanja visoke koncentracije kroz cijelo vrijeme trajanja programa.

 

Trajanje programa: 6 stupnjeva

1. i 2. stupanj (plivanje za bebe)

 • 36 sati programa u bazenu

 

3. – 6. stupanj sadrži 36 sati programa

 • Opcija 1: 18 sati u dvorani + 18 sati na bazenu

 • Opcija 2: 36 sati u dvorani

 

Važno! Mala sportska akademija 0-1-2-3 obuhvaća programe koji kombiniraju dvoranske i bazenske sadržaje (opcija 1) te programe koji se odnose isključivo na dvoranske sadržaje (opcija 2). Izbor pojedinih opcija ovisi o preferenciji roditelja.

 

Stupnjevi programa prema dobi djeteta:

1. stupanj: djeca od 5 do 9 mjeseci

2. stupanj: djeca od 8 do 12 mjeseci

3. stupanj: djeca od 12 do 18 mjeseci

4. stupanj: djeca od 18 do 24 mjeseca

5. stupanj: djeca od 2 do 2.5 godine

6. stupanj: djeca od 2.5 do 3 godine

Posebnost programa

Posebnost Male sportske akademije 0-1-2-3 čini kombinacija sportskih sadržaja u dvorani i na bazenu te drugih poticajnih sadržaja koji utječu na razvoj osjetila, kognitivnih i kreativnih sposobnosti, fine motorike i govora.

 

Program u dvorani

Od 3. do 6. stupnja program u dvorani provodi se u prostoriji koja je fizički i konceptualno podijeljena u dvije zasebne cjeline:

 

A) dvorana za sport

B) dvorana za druge razvojnopoticajne aktivnosti koja je podijeljena na:

 • centar za razvoj kognitivnih sposobnosti i fine motorike

 • likovni centar

 • glazbeni centar

 

Tijekom sata dijete prolazi kroz sve centre. Program na ovaj način utječe na sva područja djetetova razvoja (osjetilni, kognitivni, kreativni, socijalnoemocionalni, govorni) s posebnim naglaskom na tjelesni razvoj.

 

Program u bazenu

Program se održava na plitkim bazenima na početku i dubokom bazenu tijekom glavnog dijela sata, a posljednjih petnaest minuta predviđeno je za slobodnu igru. Kroz svih šest stupnjeva program je usmjeren na ranu prilagodbu djeteta na vodeni medij i sukladno tomu na njegov sveobuhvatan razvoj s posebnim naglaskom na pravilan rast i razvoj lokomotornog, dišnog, krvožilnog te imunološkog sustava.

 

Uloga roditelja

Roditelj aktivno sudjeluje u svim ponuđenim aktivnostima tijekom programa, izuzev šestog stupnja. Brine se o sigurnosti djece, surađuje s voditeljima, sluša upute i motivira svoje dijete.

DSC_0097
DSC_3860
panorama HDR2
IMG_0611
P1300413
P1300380
IMG_0596
IMG_0550
IMG_0499
IMG_0468
IMG_0428
IMG_0395
P1310013
IMG_0513
P1300965
IMG_0511
P1310005
IMG_0349
IMG_0345
IMG_0338
IMG_0314
IMG_0301
IMG_0282
IMG_0261
IMG_0122
IMG_0086
IMG_0077
IMG_0062
IMG_0048
IMG_0045
IMG_0092
IMG_0204
DSC06790
P1110385
 

motiviramo dijete kroz igru...

 
 
 
 

1.Mala sportska akademija

 

Mala sportska akademija namijenjena je djeci od 3 do 7 godina. Jedinstven je to program temeljen na sportu i plivanju koji kroz 6 stupnjeva prati razvoj djeteta od njegovih prvih jednostavnih kretnji do složenih, pravilnih, koordiniranih i preciznih struktura gibanja u dvorani i na bazenu.

 

Program:

1. i 2. stupanj

 • Cilj programa u 1. i 2. stupnju MSA u dvorani je usavršavanje osnovnih prirodnih kretnih struktura u njihovoj što efikasnijoj motoričkoj izvedbi. 

 • Cilj programa u 1. i 2. stupnju u bazenu je prilagodba djeteta na vodeni medij i usvajanje osnovne plivačke tehnike

 

3. i 4 stupanj

 • Cilj programa u 3. i 4. stupnju MSA u dvorani je usavršavanje manipuliranja rekvizitima te razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti kroz prirodne oblike kretanja u svrhu stvaranja kvalitetne baze za učenje osnovnih kinezioloških znanja pojedinih individualnih i timskih sportova koje predstoji u 5. i 6. stupnju.

 • Cilj programa u 3. stupnju MSA u bazenu je usavršavanje tehnika plutanja i klizanja, razvoj plivačke izdržljivosti osnovnom tehnikom usvojenom u prethodnom stupnju i učenje skokova, a u 4. stupnju usvajanje tehnike kraul

 

5. i 6. stupanj

 • Cilj programa u 5. i 6. stupnju MSA u dvorani je usvajanje osnovnih kinezioloških znanja individualnih sportova – atletika, gimnastika, borilački sportovi i grupnih sportova – košarka, nogomet, rukomet te daljnji razvoj bazične motorike.

 • Cilj programa u 5. i 6. stupnju MSA u bazenu je usvajanje i usavršavanje osnovnih motoričkih struktura – tehnika prsno i leđno, elementi tehnike vaterpola, razvoj koordinacije u vodi te razvoj plivačke izdržljivosti

 

Uz sportski, program Male sportske akademije uključuje i edukativni program kroz koji dijete na zabavan način uči o vlastitom tijelu, zdravlju, higijeni, pravilnoj prehrani, sportskim pravilima ponašanja te uz praktična usvaja i početna teorijska znanja o različitim sportovima i sportskim natjecanjima.

Program stavlja poseban naglasak na psihološki i socijalni razvoj djeteta: samostalnost, samopouzdanje, motiviranost, upornost, disciplinu, suradnju.

Tijekom završnih stupnjeva voditelj promatra dijete u različitim vrstama sportskih aktivnosti i prepoznaje njegove sklonosti. Voditelj, među ostalim, prati postoji li kod djeteta veća sklonost timskim ili individualnim, vodenim ili dvoranskim sportovima te otkriva njegov naglašen interes i spretnost u određenoj vrsti sporta. Temeljem individualnog rada s djetetom voditelj na kraju 6. stupnja savjetuje roditelje u koju sportsku aktivnost usmjeriti dijete po završetku Male sportske akademije.

 

Trajanje programa

 • trajanje stupnja: 36 sati: 18 sati u dvorani + 18 sati na bazenu

 • trajanje sata u dvorani: 60 min: 45 minuta sportski program + 15 minuta edukativni program

 • trajanje sata u bazenu: 60 min: 15 min na suhom poligonu i malom bazenu + 45 min na velikom bazenu

2.Velika sportska akademija 

 

 • Velika sportska akademija namijenjena je djeci od 7 i 8 godina koja su završila svih 6 stupnjeva Male sportske akademije 456 te su spremna za pojačane sportske treninge u bazenu i dvorani

 • Program VSA sadržajno je bogat i sportski vrlo intenzivan program koji se odvija kroz čitavu godinu 3x tjedno u bazenu i dvorani: 54 sati programa (2x bazen, 1x dvorana)

 • Plivački trening provodi se u Educareni te na većem bazenu poliklinike Aviva u Nemetovoj ulici                                                                               

 • Cjelogodišnjim programom u bazenu usavršavamo plivačke tehnike, skokove i okrete te razvijamo plivačku izdržljivost                             

 • Programom potičemo razvoj bazične motorike – brzine, agilnosti, koordinacije, ravnoteže i izdržljivosti

 • Ponavljamo i usavršavamo elemente tehnike individualnih i timskih sportova prema izboru

 • Tehničko – taktička znanja momčadskih sportova usavršavamo u realnim situacijskim uvjetima (igranje utakmica)

 • Višestranom sportskom pripremom postavljamo temelje za zdrav i sveobuhvatan razvoj djeteta te ga pripremamo za sportsku specijalizaciju i vrhunske sportske izazove

DSC_0387
DSC_0162
DSC_0347
DSC_0354
DSC_0371
DSC_0408
DSC_0427
DSC_0429
DSC_0432
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0583
DSC_0589
DSC_0591-1
DSC_0597
DSC_0620
DSC_0679
DSC_0714
DSC_0750
DSC_0956
DSC_1015
DSC_1051
DSC_1054
DSC_1080
DSC_1104
DSC_1115
DSC_1143
DSC_1_0015
DSC_1_0029
DSC_0015
DSC_0021
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_00031
DSC_0034
DSC_0054
DSC_0076a
DSC_0079
DSC_0083
DSC_0102
DSC_0134
DSC_0138
DSC_0142
DSC_0181
DSC_0208
DSC_0216
DSC_0219
DSC_0230
DSC_0240
DSC_0255
DSC_0266
DSC_0270
DSC_0287
DSC_0297
DSC_0359
DSC_0365-1
DSC_0377
DSC_0382
DSC_0392-1
DSC_0399-1
DSC_0425
DSC_0427-1
DSC_0436-1
DSC_0459-1
DSC_0485
DSC_0499-1
DSC_0516-1
DSC_0527-1
DSC_1272
DSC_1321
DSC_03031
IMG_7144

kroz veselje do prvih postignuća

1. Škola plivanja 4g-7g

 

kriteriji za upis djeteta u Školu plivanja:

 • dijete je navršilo 4 godine

 • dijete je zrelo za samostalni ostanak bez roditelja u prostoru gdje se provodi program

 

ciljevi Škole plivanja:

 • potpuno oslobađanje straha od vode, učenje plivanja na prsima te razvoj izdržljivosti u vodi

 

sadržaji Škole plivanja:

 • elementarne igre na suhom i u vodi

 • vježbe za jačanje lokomotornog sustava na suhom i u vodi

 • igre za privikavanje na vodu, rad nogu, rad ruku, koordinirano plivanje i izdržljivost

 • metodičke vježbe privikavanja na vodu

 • metodičke vježbe za učenje plivanja

 • vježbe za razvoj izdržljivosti u vodi

 • štafetne igre za razvoj izdržljivosti u vodi

 

ciljana postignuća djeteta na kraju Škole plivanja:

 • dijete je steklo osjećaj sigurnosti u dubokoj vodi

 • dijete sudjeluje u aktivnostima u vodi sa sigurnošću i bez straha

 • dijete samostalno pliva 5-10 metara na prsima

 • dijete pliva više od 10 metara s pomagalima

 • dijete se samostalno održava na vodi 10 sekundi

2. Napredna škola plivanja 5+g

 

kriteriji za upis djeteta u Naprednu školu plivanja:

 • dijete je sigurno tijekom boravka u vodi

 • dijete samostalno pliva najmanje 10 metara na prsima

 • dijete se samostalno održava na vodi 10 sekundi

 

ciljevi Napredne škole plivanja:

 • usavršavanje plivanja na prsima (“žabica”), učenje skokova i ronjenja te usvajanje osnovnih formi plivačkih tehnika – kraul, leđno i prsno

 

sadržaji Napredne škole plivanja:

 • elementarne igre na suhom i u vodi

 • vježbe za pravilan razvoj lokomotornog sustava na suhom i u vodi

 • metodičke vježbe za učenje skokova

 • metodičke vježbe za učenje ronjenja u dalj i dubinu

 • metodičke vježbe za učenje plivačkih tehnika

 • elementarne i štafetne igre u vodi za usavršavanje plivanja

 

ciljana postignuća djeteta na kraju Napredne škole plivanja:

 • samostalni skok u duboku vodu i izlazak iz vode

 • samostalno ronjenje 4-5 metara u daljinu

 • samostalno ronjenje 60-120 cm u dubinu

 • plivanje na prsima 20-25 m

 • usvojene osnovne forme plivačkih tehnika – kraul, leđno i prsno

 • održavanje na vodi 20 sekundi

DSC_0303
DSC_1143
DSC_1054
DSC_1051
DSC_0956
DSC_0470
DSC_0583
DSC_0620
DSC_0427
P1040984
DSC_0562
DSC_0513
DSC_0492
DSC_0679
DSC_0408
DSC_0445
DSC_0455

Educarena tim

 
Dipl. kineziologinja
Dipl. kineziologinja
Dipl. kineziolog
Dipl. kineziolog
Dipl. kineziolog
Studentica kineziologije
Dipl. kineziologinja
Apsolventica pedagogije
Studentica
Studentica pedagogije
Studentica
Dipl. kineziologinja
Apsolvent kineziologije
Student kineziologije
Higijena
Show More

Educarena kontakti

Centar Kaptol, Nova Ves 11, Zagreb

tel +385 99 466 9999

Radno vrijeme info centra:

pon–pet: 9:30-12:30 i 15:30-19:30

info@educarena.com

DŠR Sport i igra

IBAN: HR8723600001101829952

Educarena dječji vrtić “Maleni talenti”
Nova Ves 11, Zagreb

tel +385 98 823 988

1. Centar Kaptol 11

2. Slavujevac 18

3. Remetski kamenjak 10

malenitalenti@educarena.com

IBAN: HR8723600001101829952

 • Facebook

Ispunjavanjem kontakt obrasca na našoj web stranici, te slanjem e-mail pošte na našu službenu adresu,  prihvaćate naš Pravilnik o privatnosti podataka

© Educarena 2005 - 2020