poticajna okolina za cjelovit razvoj

Vrste programa

Educarena svojim malenim sportašima nudi programe u dvorani, odnosno bazenu, te kombinaciju dvoranskih, bazenskih i posebnih razvojno edukativnih sadržaja. Izbor programa ovisi o preferencijama roditelja i njihovih mališana te dobi i razvojnim karakteristikama budućih malenih sportaša.

 

Pratimo razvoj i napredak

Tijekom programa voditelji sustavno prate razvoj i napredak djeteta.

Sustavno praćenje napretka djeteta obuhvaća:

 • inicijalno testiranje s ciljem upisa djeteta u odgovarajući stupanj i grupu djece sličnih razvojnih karakteristika

 • kontinuirano praćenje djeteta tijekom programa s ciljem utvrđivanja eventualne potrebe za pojačanim individualnim radom kako bi dijete u potpunosti savladalo program

 • završno testiranje na kraju svakog stupnja

 

Educarena posebnu pažnju posvećuje suradnji i komunikaciji s roditeljima. Kontinuirana suradnja voditelja programa i roditelja neophodna je za poticanje djetetova razvoja. Uz pismene izvještaje o razvoju djeteta nakon svakog završenog stupnja, voditelji prema potrebi ili na zamolbu roditelja organiziraju i individualne konzultacije.

Individualizirano praćenje djeteta omogućuje kvalitetno savjetovanje o djetetovu nastavku bavljenja sportskim aktivnostima i u školskoj dobi.

Male grupe za velike rezultate

Programi Educarene provode se u malim skupinama. U njima može biti optimalno 9 polaznika. Svaku skupinu vodi stručni tim, u kojem ovisno o vrsti programa mogu biti kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Upravo je takav stručni tim iznimno važan kako bi se kvalitetno prepoznao, pratio i poticao razvoj individualnih sposobnosti svakog djeteta. U grupe se upisuju djeca slična po dobi i sposobnostima.

 

Motivacija i nagrade

Motivacija djece kroz program bogat igrom i zabavnim aktivnostima neizostavan je dio kvalitetnog pedagoškog pristupa prema malim sportašima koji se njeguje u Educareni.

Na kraju svakog završenog stupnja najmlađi polaznici programa Educarene dobivaju razvojnu mapu sa samostalno izrađenim radovima i fotografijama, a stariji sportaši sportsku medalju, diplomu i maleni poklon. Nezaboravna je to uspomena na sportsko djetinjstvo.

 

Veliko finale

Sportska godina za polaznike Male sportske akademije 4-5-6 završava Sportskim igrama Educarene s mnogo sportskih aktivnosti, natjecanja i igara na otvorenom te dodjelom završnih nagrada. Polaznici Škole plivanja uživaju u velikom tulumu na bazenu.

M  A  L  A    S. P  O  R  T  S  K  A     A  K  A  D  E  M  I  J  A

važan je svaki korak

O nama

Educarena sportski centar za djecu je centar specijaliziran za razvoj i provođenje sportskih programa za djecu od dojenačke do školske dobi. Prostor je opremljen vrhunskom dječjom sportskom opremom, sportskom dvoranom te posebnim bazenom za rano savladavanje plivačkih vještina uz najviše sigurnosne i higijenske standarde.

 

Programe Educarene provode stručni timovi u kojima su kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Upravo je takav stručni tim iznimno važan kako bi se kvalitetno prepoznao, pratio i poticao razvoj individualnih sposobnosti svakog djeteta. Stručni tim Educarene ciljeve postavljene programom ostvaruje na način prilagođen dobi djeteta – kroz mnogobrojne i raznolike igre i vježbe.

 

Programe Educarene odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 UKRATKO:

 • Kvalitetni programi

 • Izvrstan stručni tim

 • Odlično opremljen prostor specijaliziran za djecu

 • Male grupe i individualizirani pristup djetetu

 • Dokumentirano praćenje razvoja djeteta

 • Visok standard brige o sigurnosti i higijeni

DSC_0956
DSC_1104
DSC_0303
DSC_0387
IMG_5547
DSC_0297
P1040984
IMG_0596

Vježbanje od najranije dobi

 

Razvoj je kontinuirani proces koji se u prvim godinama dojenčetova/djetetova života odvija nezaustavljivom brzinom. Pravilni, pravovremeni i kvalitetni poticaji iz okoline bit će odlučujući u stvaranju zdrave i snažne osobnosti vašeg djeteta. U tom kontekstu, upravo je tjelesna aktivnost od neprocjenjive važnosti za pravilan i sveobuhvatan psihofizički rast i razvoj. Ista čini osnovnu biološku potrebu svakog čovjeka od ranog djetinjstva. Ukoliko ta osnovna potreba za kretanjem nije zadovoljena, s posebnim naglaskom na razdoblje predškolstva, izvjesne su devijacije i abnormalnosti u antropološkom statusu čovjeka. Tjelesna aktivnost tako je izravno odgovorna za zdravlje i cjelokupni psihosomatski status svakog pojedinca od najranijih predškolskih dana...

...pročitaj cijeli članak

od prvih koraka...

 

Mala sportska akademija 0123

 

Educarena 0-1-2-3 je sportskorazvojni program namijenjen djeci od 4 mjeseca do 3 godine. Jedinstven program, osmišljen prema suvremenim dostignućima u odgoju i obrazovanju djetetu kroz mnogobrojne aktivnosti u dvorani i na bazenu dodjeljuje ulogu aktivnog istraživača bogate i poticajne okoline.

 

Kroz šest stupnjeva programa Educarenin stručni tim stvara okruženje koje strukturom i namjenom potiče na istraživanje, inicijativu i kreativnost. Raznovrsne aktivnosti u kojima djeca aktivno sudjeluju koristeći sva svoja osjetila izvrstan su poticaj motoričkom, kognitivnom, kreativnom te socijalno-emocionalnom razvoju.

U stručnim su timovima kineziolog, pedagog i odgojitelj predškolske djece. Uz njihov nadzor i u suradnji s roditeljima najmlađa djeca upoznaju se s mnogobrojnim i raznolikim pojavama iz okoline, a spoznaje o njima brižno pohranjuju u za to predviđene centre u mozgu. Zdrav je to temelj za daljnje učenje i razvoj.

 

Dva osnovna cilja Male sportske akademije 0-1-2-3:

 • Zadovoljiti osnovne biološke potrebe djeteta za kretanjem te potrebe za igrom, zabavom, slobodom, pripadanjem, sigurnošću, moći te učenjem.

 • Osigurati djetetu raznoliko, veselo i poticajno okruženje koje će stvoriti tjelesne, kognitivne i socijalnoemocionalne temelje za daljnji uspješan rast i razvoj. Upravo će to imati dalekosežan utjecaj na poboljšanje kvalitete djetetova života u cjelini.

 

Sve aktivnosti obuhvaćene programom u skladu su s djetetovim razvojnim karakteristikama te u službi zadovoljavanja njegovih želja i interesa te održavanja visoke koncentracije kroz cijelo vrijeme trajanja programa.

 

Trajanje programa: 6 stupnjeva

1. i 2. stupanj (plivanje za bebe)

 • 36 sati programa u bazenu

 

3. – 6. stupanj sadrži 36 sati programa

 • Opcija 1: 18 sati u dvorani + 18 sati na bazenu

 • Opcija 2: 36 sati u dvorani

 

Važno! Mala sportska akademija 0-1-2-3 obuhvaća programe koji kombiniraju dvoranske i bazenske sadržaje (opcija 1) te programe koji se odnose isključivo na dvoranske sadržaje (opcija 2). Izbor pojedinih opcija ovisi o preferenciji roditelja.

 

Stupnjevi programa prema dobi djeteta:

1. stupanj: djeca od 5 do 9 mjeseci

2. stupanj: djeca od 8 do 12 mjeseci

3. stupanj: djeca od 12 do 18 mjeseci

4. stupanj: djeca od 18 do 24 mjeseca

5. stupanj: djeca od 2 do 2.5 godine

6. stupanj: djeca od 2.5 do 3 godine

Posebnost programa

Posebnost Male sportske akademije 0-1-2-3 čini kombinacija sportskih sadržaja u dvorani i na bazenu te drugih poticajnih sadržaja koji utječu na razvoj osjetila, kognitivnih i kreativnih sposobnosti, fine motorike i govora.

 

Program u dvorani

Od 3. do 6. stupnja program u dvorani provodi se u prostoriji koja je fizički i konceptualno podijeljena u dvije zasebne cjeline:

 

A) dvorana za sport

B) dvorana za druge razvojnopoticajne aktivnosti koja je podijeljena na:

 • centar za razvoj kognitivnih sposobnosti i fine motorike

 • likovni centar

 • glazbeni centar

 

Tijekom sata dijete prolazi kroz sve centre. Program na ovaj način utječe na sva područja djetetova razvoja (osjetilni, kognitivni, kreativni, socijalnoemocionalni, govorni) s posebnim naglaskom na tjelesni razvoj.

 

Program u bazenu

Program se održava na plitkim bazenima na početku i dubokom bazenu tijekom glavnog dijela sata, a posljednjih petnaest minuta predviđeno je za slobodnu igru. Kroz svih šest stupnjeva program je usmjeren na ranu prilagodbu djeteta na vodeni medij i sukladno tomu na njegov sveobuhvatan razvoj s posebnim naglaskom na pravilan rast i razvoj lokomotornog, dišnog, krvožilnog te imunološkog sustava.

 

Uloga roditelja

Roditelj aktivno sudjeluje u svim ponuđenim aktivnostima tijekom programa, izuzev šestog stupnja. Brine se o sigurnosti djece, surađuje s voditeljima, sluša upute i motivira svoje dijete.

DSC_0097
DSC_3860
panorama HDR2
IMG_0611
P1300413
P1300380
IMG_0596
IMG_0550
IMG_0499
IMG_0468
IMG_0428
IMG_0395
P1310013
IMG_0513
P1300965
IMG_0511
P1310005
IMG_0349
IMG_0345
IMG_0338
IMG_0314
IMG_0301
IMG_0282
IMG_0261
IMG_0122
IMG_0086
IMG_0077
IMG_0062
IMG_0048
IMG_0045
IMG_0092
IMG_0204
DSC06790
P1110385
 

motiviramo dijete kroz igru...

 
 
 
 

1.Mala sportska akademija

 

Mala sportska akademija namijenjena je djeci od 3 do 7 godina. Jedinstven je to program temeljen na sportu i plivanju koji kroz 6 stupnjeva prati razvoj djeteta od njegovih prvih jednostavnih kretnji do složenih, pravilnih, koordiniranih i preciznih struktura gibanja u dvorani i na bazenu.

 

Program:

1. i 2. stupanj

 • Cilj programa u 1. i 2. stupnju MSA u dvorani je usavršavanje osnovnih prirodnih kretnih struktura u njihovoj što efikasnijoj motoričkoj izvedbi. 

 • Cilj programa u 1. i 2. stupnju u bazenu je prilagodba djeteta na vodeni medij i usvajanje osnovne plivačke tehnike

 

3. i 4 stupanj

 • Cilj programa u 3. i 4. stupnju MSA u dvorani je usavršavanje manipuliranja rekvizitima te razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti kroz prirodne oblike kretanja u svrhu stvaranja kvalitetne baze za učenje osnovnih kinezioloških znanja pojedinih individualnih i timskih sportova koje predstoji u 5. i 6. stupnju.

 • Cilj programa u 3. stupnju MSA u bazenu je usavršavanje tehnika plutanja i klizanja, razvoj plivačke izdržljivosti osnovnom tehnikom usvojenom u prethodnom stupnju i učenje skokova, a u 4. stupnju usvajanje tehnike kraul

 

5. i 6. stupanj

 • Cilj programa u 5. i 6. stupnju MSA u dvorani je usvajanje osnovnih kinezioloških znanja individualnih sportova – atletika, gimnastika, borilački sportovi i grupnih sportova – košarka, nogomet, rukomet te daljnji razvoj bazične motorike.

 • Cilj programa u 5. i 6. stupnju MSA u bazenu je usvajanje i usavršavanje osnovnih motoričkih struktura – tehnika prsno i leđno, elementi tehnike vaterpola, razvoj koordinacije u vodi te razvoj plivačke izdržljivosti

 

Uz sportski, program Male sportske akademije uključuje i edukativni program kroz koji dijete na zabavan način uči o vlastitom tijelu, zdravlju, higijeni, pravilnoj prehrani, sportskim pravilima ponašanja te uz praktična usvaja i početna teorijska znanja o različitim sportovima i sportskim natjecanjima.

Program stavlja poseban naglasak na psihološki i socijalni razvoj djeteta: samostalnost, samopouzdanje, motiviranost, upornost, disciplinu, suradnju.

Tijekom završnih stupnjeva voditelj promatra dijete u različitim vrstama sportskih aktivnosti i prepoznaje njegove sklonosti. Voditelj, među ostalim, prati postoji li kod djeteta veća sklonost timskim ili individualnim, vodenim ili dvoranskim sportovima te otkriva njegov naglašen interes i spretnost u određenoj vrsti sporta. Temeljem individualnog rada s djetetom voditelj na kraju 6. stupnja savjetuje roditelje u koju sportsku aktivnost usmjeriti dijete po završetku Male sportske akademije.

 

Trajanje programa

 • trajanje stupnja: 36 sati: 18 sati u dvorani + 18 sati na bazenu

 • trajanje sata u dvorani: 60 min: 45 minuta sportski program + 15 minuta edukativni program

 • trajanje sata u bazenu: 60 min: 15 min na suhom poligonu i malom bazenu + 45 min na velikom bazenu

2.Velika sportska akademija 

 

 • Velika sportska akademija namijenjena je djeci od 7 i 8 godina koja su završila svih 6 stupnjeva Male sportske akademije 456 te su spremna za pojačane sportske treninge u bazenu i dvorani

 • Program VSA sadržajno je bogat i sportski vrlo intenzivan program koji se odvija kroz čitavu godinu 3x tjedno u bazenu i dvorani: 54 sati programa (2x bazen, 1x dvorana)

 • Plivački trening provodi se u Educareni te na većem bazenu poliklinike Aviva u Nemetovoj ulici                                                                               

 • Cjelogodišnjim programom u bazenu usavršavamo plivačke tehnike, skokove i okrete te razvijamo plivačku izdržljivost                             

 • Programom potičemo razvoj bazične motorike – brzine, agilnosti, koordinacije, ravnoteže i izdržljivosti

 • Ponavljamo i usavršavamo elemente tehnike individualnih i timskih sportova prema izboru

 • Tehničko – taktička znanja momčadskih sportova usavršavamo u realnim situacijskim uvjetima (igranje utakmica)

 • Višestranom sportskom pripremom postavljamo temelje za zdrav i sveobuhvatan razvoj djeteta te ga pripremamo za sportsku specijalizaciju i vrhunske sportske izazove

DSC_0387
DSC_0162
DSC_0347
DSC_0354
DSC_0371
DSC_0408
DSC_0427
DSC_0429
DSC_0432
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0583
DSC_0589
DSC_0591-1
DSC_0597
DSC_0620
DSC_0679
DSC_0714
DSC_0750
DSC_0956
DSC_1015
DSC_1051
DSC_1054
DSC_1080
DSC_1104
DSC_1115
DSC_1143
DSC_1_0015
DSC_1_0029
DSC_0015
DSC_0021
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_00031
DSC_0034
DSC_0054
DSC_0076a
DSC_0079
DSC_0083
DSC_0102
DSC_0134
DSC_0138
DSC_0142
DSC_0181
DSC_0208
DSC_0216
DSC_0219
DSC_0230
DSC_0240
DSC_0255
DSC_0266
DSC_0270
DSC_0287
DSC_0297
DSC_0359
DSC_0365-1
DSC_0377
DSC_0382
DSC_0392-1
DSC_0399-1
DSC_0425
DSC_0427-1
DSC_0436-1
DSC_0459-1
DSC_0485
DSC_0499-1
DSC_0516-1
DSC_0527-1
DSC_1272
DSC_1321
DSC_03031
IMG_7144

kroz veselje do prvih postignuća

1. Škola plivanja 4g-7g

 

kriteriji za upis djeteta u Školu plivanja:

 • dijete je navršilo 4 godine

 • dijete je zrelo za samostalni ostanak bez roditelja u prostoru gdje se provodi program

 

ciljevi Škole plivanja:

 • potpuno oslobađanje straha od vode, učenje plivanja na prsima te razvoj izdržljivosti u vodi

 

sadržaji Škole plivanja:

 • elementarne igre na suhom i u vodi

 • vježbe za jačanje lokomotornog sustava na suhom i u vodi

 • igre za privikavanje na vodu, rad nogu, rad ruku, koordinirano plivanje i izdržljivost

 • metodičke vježbe privikavanja na vodu

 • metodičke vježbe za učenje plivanja

 • vježbe za razvoj izdržljivosti u vodi

 • štafetne igre za razvoj izdržljivosti u vodi

 

ciljana postignuća djeteta na kraju Škole plivanja:

 • dijete je steklo osjećaj sigurnosti u dubokoj vodi

 • dijete sudjeluje u aktivnostima u vodi sa sigurnošću i bez straha

 • dijete samostalno pliva 5-10 metara na prsima

 • dijete pliva više od 10 metara s pomagalima

 • dijete se samostalno održava na vodi 10 sekundi

2. Napredna škola plivanja 5+g

 

kriteriji za upis djeteta u Naprednu školu plivanja:

 • dijete je sigurno tijekom boravka u vodi

 • dijete samostalno pliva najmanje 10 metara na prsima

 • dijete se samostalno održava na vodi 10 sekundi

 

ciljevi Napredne škole plivanja:

 • usavršavanje plivanja na prsima (“žabica”), učenje skokova i ronjenja te usvajanje osnovnih formi plivačkih tehnika – kraul, leđno i prsno

 

sadržaji Napredne škole plivanja:

 • elementarne igre na suhom i u vodi

 • vježbe za pravilan razvoj lokomotornog sustava na suhom i u vodi

 • metodičke vježbe za učenje skokova

 • metodičke vježbe za učenje ronjenja u dalj i dubinu

 • metodičke vježbe za učenje plivačkih tehnika

 • elementarne i štafetne igre u vodi za usavršavanje plivanja

 

ciljana postignuća djeteta na kraju Napredne škole plivanja:

 • samostalni skok u duboku vodu i izlazak iz vode

 • samostalno ronjenje 4-5 metara u daljinu

 • samostalno ronjenje 60-120 cm u dubinu

 • plivanje na prsima 20-25 m

 • usvojene osnovne forme plivačkih tehnika – kraul, leđno i prsno

 • održavanje na vodi 20 sekundi

DSC_0303
DSC_1143
DSC_1054
DSC_1051
DSC_0956
DSC_0470
DSC_0583
DSC_0620
DSC_0427
P1040984
DSC_0562
DSC_0513
DSC_0492
DSC_0679
DSC_0408
DSC_0445
DSC_0455

Educarena tim